Quantcast

Una empresa islandesa retira del mercat productes ortètics per contenir làtex no declarat

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha informat el Ministeri de Salut de la retirada del mercat dels immobilitzadors de columna pediàtrics Papoose® i de la cingla auxiliar del collar Miami J., així com la inclusió de la precaució sobre el contingut de làtex en determinats productes de la línia ortètica, fabricats per l'empresa islandesa ÖSSUR HF. Els productes afectats per aquesta mesura son els immobilitzadors de columna pediàtrics Papoose®: amb els lots anteriors al MX150727.

Així es recomana als establiments sanitaris que revisin les seves existències i posin en quarantena qualsevol unitat d’immobilitzador de columna pediàtric Papoose® o de la cingla auxiliar del collar cervical Miami J®, dels números de lot afectats i els retorni al seu distribuïdor. També si han lliurat o venut a pacients algun d'aquests productes dels números de lot afectats, cal identificar-los per procedir a la substitució del producte per un que no contingui làtex. També haurien de revisar les seves existències per incloure-hi l’avís de precaució sobre el contingut en làtex, avís que es pot obtenir a través del servei d’atenció al client d’Össur.

Pel que fa als pacients, es recomana que si es disposa d’algun immobilitzador de columna pediàtric Papoose® o d’alguna cingla auxiliar del collar cervical Miami J®, dels números de lot afectats, es contacti amb l’establiment sanitari on es va adquirir per procedir a la seva substitució per un altre producte sense làtex.