Quantcast

La Taula permanent per a la formació de treball exposa l'estratègia per fomentar l'ocupació

La Taula permanent per a la formació de treball que s'ha celebrat aquest divendres ha servit per presentar als actors socials l’estratègia del Govern en el foment de l’ocupació i la formació. En aquest sentit, s’han presentat les modificacions que es volen introduir als diferents programes de foment de l’ocupació, tant en el sector públic com en el sector privat, d’acord amb les necessitats i el context socioeconòmic actuals. Des de l’any 2012, any rere any, s’han aprovat els programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat orientats al sector públic, i d’altra banda, des de l’any 2013 s’han aprovat les diferents edicions de dos programes de foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, i de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats. A més, durant l’any 2014, es va aprovar un tercer programa per fomentar la contractació en el sector privat i, en concret, en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població. Finalment, a principis de l’any 2015, el Govern va aprovar el Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.
 
A més, també s’han exposat i debatut les millores que s’han introduït o es volen introduir en el funcionament del Servei d’Ocupació. La reunió ha comptat amb la presència de representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra; la Confederació Empresarial Andorrana; la Unió Sindical d’Andorra; i el Sindicat Andorrà de Treballadors. Una vegada recollits els suggeriments dels interlocutors socials, es presentaran a l'opinió pública al llarg dels pròxims dies.