Quantcast

La Cerdanya, 17 de juny 2016: LLÍVIA IMPLANTARÀ LA RECOLLIDA DE L'ORGÀNICA

L’ajuntament de Llívia vol millorar la gestió dels residus. Per això en els propers mesos iniciarà una campanya per implantar la recollida selectiva de matèria orgànica, que encara no s’ha establert al municipi, i per tant, no compleix els mínims de qualitat exigits per la Generalitat.

A banda de col·locar els contenidors corresponents, el consistori portarà a terme una campanya de sensibilització, amb xerrades informatives i cursos, per tal d’animar primer els grans productors i després la resta de la població a separar correctament la matèria orgànica.

A més, el mateix projecte inclou una persona encarregada d’explicar a cada establiment la necessitat de fer una bona gestió dels residus.

L’objectiu del consistori és que en un termini de dos anys els percentatges de separació es multipliquin i que el 70% de matèria orgànica que actualment es troba barrejada amb la resta d’escombraries es redueixi al 30%.
La situació de Llívia no és única a Cerdanya, una comarca que des de fa anys es troba a la cua en els rànquings de separació de brossa.

Parlen al vídeo: ELIES NOVA, ALCALDE DE LLÍVIA