Quantcast

El Govern licita la construcció de la nova Seu de la Justícia

El Govern ha aprovat aquest dimecres la licitació en concurs públic nacional dels treballs de construcció de la nova Seu de la Justícia. El projecte respona les necessitats expressades pel Consell Superior de la Justícia i ha necessitat diverses reunions amb els representants de tots els usuaris de l'equipament entre els que s'hi troben batlles, fiscals, policia,…
En el decurs dels estudis previs es va decidir reduir la superfície inicialment prevista per aquest projecte fins als 2.068 m2 i reservar els restants 532 m2 per a un futur edifici administratiu. Tot i aquesta partició el projecte preveu la construcció en soterrani de la totalitat del solar. La superfície total del futur edifici serà de 15.458 m2.
La futura Seu de la Justícia disposarà de 2 plantes soterrànies amb un total de 5.150 m2 construïts, destinades a: 91 places d'aparcament i altres dependències tècniques. La planta baixa es destinarà principalment a vestíbul, recepció i registre, àrea de notificacions, Batllia de guàrdia i una sala polivalent prevista per a actes públics i sala de vistes. A la planta primera, hi haurà una gran sala d'espera que donarà accés a les quatre sales de cúries i a les dues sales de vistes, a més dels espais reservats per als advocats i per als procuradors, així com l'àrea de treball dels nuncis. Finalment a les plantes superiors, de la segona a la setena, s'hi trobaran el Consell Superior de Justícia, les dependències de la Batllia, de la Fiscalia, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de Justícia.
El pressupost del 2016 contempla 1.900.000,00 euros destinats a aquesta partida, i uns plurianuals pels dos següents exercicis de 9.500.000,00 euros pel 2017 i de 7.400.000,00 euros pel 2018. El termini d'execució de les obres és de 30 mesos.
Arranjament de carreteres El projecte d'eixampla i rectificació de la CG3 en el tram d'Arans fins al Cresp ha estat adjudicat per un import de 978.604,68 euros a l'empresa TP Unitas Armengol & Montané,SAU. La partida serà imputada a càrrec dels exercicis 2016 i 2017 amb les partides de 530.000,00 euros i 448.604,68 euros respectivament. El projecte segueix els treballs fets als eixamples iniciats a la CG3 entre la Cortinada i el Serrat, arribant als 15 metres d'amplada. Amb aquest ja són sis els projectes d'eixamplament adjudicat i es dóna continuïtat als vorals-bici i les seccions de dos carrils per a vehicles.
A banda, les obres de manteniment de la carretera de Montaup s'ha adjudicat a l'empresa T.P. UNITAS per un import de 158.793,97 euros. El termini d'execució d'aquesta tercera fase és de 12 setmanes. També s'ha adjudicat avui a l'empresa LOCUB S.A. per un import de 189.158,05 euros la tercera fase dels treballs que afectaran la CS 340 al Coll d'Ordino. El termini d'execució és de 3 mesos.
Rehabilitació de les façanes de l'escola del Pas de la Casa El Govern ha aprovat adjudicar els treballs de rehabilitació de les façanes de l'escola del Pas de la Casa, a l'empresa Cevalls per un import de 555.041,76€. L'objectiu d'aquests treballs és reduir la despesa energètica d'aquest edifici en el marc de la política d'estalvi energètic que el Govern porta a terme en els edificis de titularitat pública. Amb la reforma es col·locarà aïllament a la coberta i a les façanes, així com la substitució de les finestres amb una fusteria més aïllant.
Per tal que els treballs es puguin iniciar durant les vacances escolars de l'estiu 2016 s'ha acordat declarar d'urgència els treballs. El 2013 ja es va dur a terme la rehabilitació de la façana principal de l'escola, però les altres façanes i la coberta encara no s'havien rehabilitat. El termini d'execució d'aquestes obres és de 12 mesos. Per altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat l'adjudicació dels treballs de substitució de les aixetes termostàtiques dels radiadors de calefacció de diversos centres escolars a l'empresa Electromuntatges Sansa, SLU per un import de 48.129,22 euros.