Quantcast

La importació de carburants creix al maig un 22,4% respecte el mateix mes de l'any passat

Els 12,56 milions de litres de carburant que s'han importat durant el mes de maig representen un increment del 22,4% respecte el mes de maig de l'any passat, segons les dades d'Estadística. Les dades també mostren un increment en els primers cinc mesos de l'any respecte el mateix període de l'any passat d'un 2,2%. Així mateix, pel que fa a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, la importació de carburants ha estat de 177,16 milions de litres, el que suposa una variació positiva de l'1,3% respecte als 174,82 milions de litres importats durant el període anterior. D'altra banda, La importació de carburants amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, presenta una evolució estable durant els darrers tres mesos, situant-se, aquest mes de maig, amb un valor positiu del 0,3%. Les dades ajustades donen una visió complementària de l’evolució mensual de les dades, sense la influència dels festius, ponts o altres efectes estacionals i de calendari.