Quantcast

Andorra serà membre del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides

L'Assemblea General de les Nacions Unides va procedir ahir a l'eleccio' de divuit membres del Consell Econo'mic i Social(ECOSOC) per al trienni 2017-2019, entre els quals es troba Andorra. La candidatura andorrana, que compta amb el suport del seu grup regional -Grup d'Estats d'Europa Occidental i Altres Estats- ha obtingut el suport de 174 Estats.
Andorra comenc'ara' a exercir de membre de l'ECOSOC el 1 de gener del 2017 fins al 31 de desembre del 2019. Entre els temes que haura' de tractar com a membre, el Principat contribuira' al sistema de seguiment i de suport de les Nacions Unides per a la implementacio' dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, adoptats el passat mes de setembre a Nova York.
L'ECOSOC e's l'o'rgan de Nacions Unides encarregat de coordinar els aspectes econo'mics i socials del treball de les Age'ncies Especialitzades, Comissions i Fons i Programes de les Nacions Unides. Aixi' mateix, l'ECOSOC e's el fo'rum on es discuteixen qu'estions econo'miques i socials d'intere's global. Entre les responsabilitats, cal destacar: la promocio' d'un nivell de vida adequat, l'ocupacio' plena i el progre's social i econo'mic; la identificacio' de solucions als problemes internacionals de caire econo'mic, social i de salut; la facilitacio' de la cooperacio' internacional en els a'mbits de la cultura i l'educacio'; i encoratjar el respecte pels drets humans i les llibertats fonamentals.