Quantcast

Saboya i Gallagher concreten l'agenda per a la visita del secretari per a les Relacions amb els Estats de la Santa Seu

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, acompanyat per l'ambaixador Jaume Serra, s'ha reunit aquest dilluns amb l'arquebisbe secretari per a les Relacions amb els Estats, monsenyor Paul Richard Gallagher, al Palau Aposto'lic de la Santa Seu. Durant la trobada han pogut comentar aspectes relatius a la visita oficial a Andorra de l'arquebisbe, amb rang de ministre, prevista per als dies 7 i 8 de setembre. Durant la primera jornada, Gallagher podra' cone'ixer les diferents institucions del Principat, l'endema' assistira' a la missa commemorativa dels 40 anys de la construccio' i consagracio' del nou Santuari de Meritxell, que oficiara' el copri'ncep episcopal, Joan-Enric Vives.

Saboya i Serra tambe' han assistit a l'obertura de la sessio' anual del consell d'administracio' del Programa Alimentari Mundial (PMA) que ha tingut lloc a la seu d'aquest organisme internacional a Roma. El ministre d'Afers Exteriors ha pogut saludar el papa Francesc, encarregat d'obrir la sessio'. En el seu discurs, sa Santedat ha donat el seu ple suport a l'objectiu d'eradicar la fam i ha volgut retre homenatge al personal d'aquesta organitzacio', en especial als que havien perdut la vida en el treball.

El PMA e's l'organitzacio' d'ajuda humanita'ria me's gran del mo'n que lluita contra la fam, e's part del sistema de les Nacions Unides i e's financ'at exclusivament per donacions volunta'ries.