Quantcast

543 clients d'Andorra Telecom, pendents de fer el canvi a fibra òptica a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany

Andorra Telecom continua amb la campanya d'apagada del coure que te' com a primera data de refere'ncia el 30 de juny, quan esta' previst que tota la telefonia funcioni a Andorra la Vella i Escaldes- Engordany a trave's de la fibra o'ptica. En el darrer semestre s'ha dut a terme nombroses accions d'informacio' a tots els clients, tan particulars com empreses, que tenen contractats serveis de coure. Entre aquestes iniciatives, hi ha les trucades des del Centre d'Atencio' Telefo'nica de la companyia de telecomunicacions, visites dels gestors comercials, reunions informatives a les llars de jubilats i en comunitats de vei'ns i publicitat en mitjans de comunicacio' i xarxes socials.

Malgrat aquesta campanya, actualment continuen amb coure un total de 543 clients, distribui'ts en 257 residencials i 286 d'empresa. La campanya aquest mes de juny inclou la tramesa d'una carta certificada a tots els clients residencials d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany que encara mantenen li'nies de coure. El director de Relacions amb el Client d'Andorra Telecom, Josep Vilana, ha indicat que es tracta d'una garantia extra pel mateix client i per la companyia i que el canvi suposarà una reducció de la factura i l'abaratiment dels serveis a curt termini. 

Vilana ha indicat que hi ha usuaris amb els que s'ha contactat fins a cinc vegades per diferents mitjans, la majoria dels quals han anunciat que faran el canvi a fibra pero' encara no l'han formalitzat. Tambe' ha explicat que tambe' s'han trobat amb molts casos de clients que disposen de nu'meros que ja no utilitzen de tele'fon o fax i que, en lloc de donar-los de baixa, prefereixen esperar a que la companyia els desactivi.

Des del passat 9 de maig, s 'han produi't un total de 468 baixes d'usuaris del coure a les parro'quies centrals, el que representa un 46,3 per cent de descens. L'apagada del coure s'ha planificat en dues etapes. En una primera, que te' com a data li'mit el 30 de juny, es porta a terme el pas dels clients a la fibra d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, mentre que la segona fase afecta la resta del pai's i finalitza el 31 de desembre.