Quantcast

Els Pallars, 8 de juny 2016: GOIAT, EL NOU ÓS BRU DEL PIRINEU

Goiat és el nom que s’ha posat a l’ós bru que es va alliberar al Pirineu el dilluns al vespre a la zona d’Isil. Un exemplar mascle d’entre 9 i 10 anys d’edat i més de 200 kilos provinent d’Eslovènia, on va ser capturat diumenge. Aquesta introducció es fa dins del projecte PirosLife de consolidació de la població d'óssos als Pirineus centrals i amb la idea de trencar el monopoli reproductor del mascle Pyros, que ha aclaparat la genètica de l’ós bru als Pirineus aquests darrers 20 anys, de maner que es buscar més variabilitat genètica. Actualment es calcula que als Pirineus centrals hi viuen entre 30 i 35 óssos, entre els quals set mascles adults i deu femelles adultes en edat reproductora.
Abans de l’alliberament li han instal·lat emissors convencionals a les orelles, a més d'un collar emissor GPS que els permetrà ubicar-lo en tot moment i obtenir molta informació sobre els seus desplaçaments, hàbits i comportament. Quan s'esgotin les bateries dels emissors, l'ós es localitzarà mitjançant el seguiment convencional que consisteix en la cerca i detecció passiva de rastres com excrements, petjades, pèls i d'altres indicis, a més del trampeig fotogràfic.
Durant la presentació de l’alliberament també es va voler fer esment a la preocupació dels ramaders pels seus ramats, sobre el qual el director general de polítiques ambientals va explicar que aquest estiu tindrem a punt una modalitat de pòlissa mitjançant la qual serà la Generalitat qui assegurarà el bestiar per danys d'ós, llop o voltor, en comptes dels ramaders.