Quantcast

El 93,5% dels candidats aproven la POB d'aquest 2016

Pel que fa als resultats dels candidats escolars, dels 155 alumnes, 153 han obtingut el ti'tol de batxillerat, i nome's un ha estat no apte i un altre pendent, amb un percentatge d’aprovats del 98,7%. Cal remarcar que els dos alumnes que no han obtingut el títol corresponen tots dos a la modalitat de batxillerat econòmic i social.

Quant als candidats lliures, el percentatge global d’aprovats e's del 40%. Dels 15 candidats lliures, 6 han obtingut el ti'tol de batxillerat i 9 segueixen el proce's d’obtencio' del diploma. Cal recordar que els candidats lliures disposen de 5 convocato'ries per obtenir el ti'tol i que es presenten als exa'mens de la POB de manera esglaonada. En el grup de candidats lliures, els alumnes que no han obtingut el títol són majoritàriament de la modalitat de batxillerat científic i tecnològic, seguit del de l'econòmic i social.