Quantcast

La planta de la Comella incrementa el tonatge de residus a tractar

Aquest dimarts, ha tingut lloc la reunió anual de la Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament tèrmic de La Comella. Aquesta Comissió presenta els resultats per a fer els controls dels possibles impactes del Centre sobre l’entorn, amb mesures dels nivells de diversos contaminants al voltant de la instal·lació. Entre els contaminants, s’avaluen les dioxines, els furans i els metalls. Aquesta Comissió, que es troba constituïda per llei, reuneix representants del Departament, dels cònsols, dels veïns i de la societat civil.
  
Pel que fa als índexs de mesura de qualitat ambiental de l’aigua i l’aire, tots els indicadors de contaminants, segons els informes presentats, es troben per sota del que fixa l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Els estudis sobre contaminants són auditats per empreses externes amb un pla de vigilància de la qualitat de l’aire que vetllen pel respecte dels paràmetres de qualitat ambiental. 

Pel que fa a la possibilitat que el Centre assumeixi residus provinents de fora del país, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha explicat que no hi ha hagut cap contacte oficial amb les autoritats de la Generalitat Catalana per abordar la qüestió. Calvó ha recordat igualment la bona predisposició de la Generalitat, que va assessorar en la construcció de la planta de tractament de residus de la Comella. Així mateix, ha afegit també que Catalunya havia assumit part dels residus generats a Andorra mentre no va posar-se en marxa la planta. De fet, Calvó ha confirmat que en l'actualitat es traslladen residus a centres de tractament de Catalunya perquè “haver de ser autosuficients” en la gestió dels residus seria molt complicat. El balanç presentat, que correspon al funcionament de la planta l’any 2015, presenta un increment de les tones de residus tractades al Centre de la Comella que són 35.850 tones, que representa un increment respecte a l’any anterior. 
  
Pel que respecta a l’augment de les tones de residus entrades a la planta, la ministra l'ha atribuït a l’augment del consum, més que al descens de la recollida selectiva, perquè “els tonatges no tenen un impacte significatiu sobre el creixement dels Residus Sòlids Urbans”. De fet, Calvó ha apuntat que l’augment de residus és perquè es produeix un increment de l’activitat econòmica i que per això “tot ens n’hauríem d’alegrar, perquè és representatiu de l’increment de turistes”. La ministra ha apuntat que un dels objectius és reduir la generació de residus per habitant i engegar les campanyes de prevenció necessàries. En aquest sentit, el Pla Nacional de Residus farà major incidència en la prevenció, segons ha anunciat la ministra.
  
Sobre les dades de recollida selectiva presentades ahir pel director de Medi Ambient, Marc Rossell, on es constata una disminució de la recollida selectiva i sobretot en la fracció de vidre, Calvó ha anunciat que “hem de valorar què ha passat amb la revisió del Pla Nacional de Residus, si incidim en els productors singulars, que és el sector de la restauració, podrem augmentar la recollida d’aquesta fracció”. Finalment, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha valorat positivament els controls de les emissions a l’aire i a l’aigua que presenten els estudis de la Comissió i que “ens satisfà perquè els nivells estan baixant”. El Comú plantejarà, igualment, un estudi d’olors dels voltants de la planta, que ha qualificat de “complementari i puntual”, tot i que ha assenyalat la millora que s’hi ha produït.