Quantcast

D'on ve l'expressió OK?

Avui dia estem envoltats de termes en anglès. Sigui perquè semblen donar brillantor al llenguatge empresarial, pels col·legis bilingües, per la música o pel 'Dual' de la cadena Clan, la veritat és pocs de nosaltres ens sostraiem a l'influx de l'idioma més internacional. Ara bé, si hi ha una paraula, una expressió, coneguda per tots aquesta és 'Ok'.

És curiós, perquè així com en altres idiomes pot complir una funció que no estava resolta, en espanyol tenim l'expressió 'val', a la qual se li poden donar pràcticament els mateixos usos. I, no obstant, els que parlem i escrivim, molt sensibles sempre a això de la economia del lenguaj i hem adoptat el 'OK' perquè és més breu, s'escriu més ràpid. Potser també queda més molón.

No obstant això, no són tants els que coneixen la curiosa història d'aquesta expressió en anglès. Es tracta d'una expressió que es va començar a emprar i es va popularitzar en l'anglès americà. I, segons una de les teories més esteses, es remunta la guerra civil dels EUA . Quan els batallons sortien a barallar, al seu retorn, abans d'arribar a la base, informaven del curs de l'enfrontament escrivint en una pissarra o bé en els seus informes l'expressió 'OK', que no era sinó l'abreviatura de '0 killed ', és a dir,' zero morts '. Com tenir 'o morts' implica que les coses no s'han donat del tot malament, d'aquí va passar a l'ús popular com un adjectiu i adverbi que indica acceptació o que tot marxa bé.

Segons la Viquipèdia el primer document en el qual apareix escrit 'OK' data de 1815 i pertany al diari de William Richardson. En un viatge de Boston a Nova Orleans després de la Batalla de Nova Orleans va escriure: "Arrived at Princeton, a handsome little village, 15 miles from N Braunschweig, ok & at Trenton, where we dined at 1 PM".

< p> Ara, quan tornis a escriure o fer servir l'expressió 'OK' ja sabràs d'on ve.