Quantcast

415 escolars participen als tallers sobre riscos ele'ctrics de FEDA

Aquesta formacio' parteix de l'evide'ncia que, en la societat actual, els infants conceben l'electricitat com quelcom plenament integrat en les seves vides. Aixo' fa que, de vegades, perdin la conscie'ncia de risc inherent a aquest fenomen fi'sic mentre, al cap del dia, han fet servir desenes d'aparells que l'integren. Aixi' mateix, generalment tampoc tenen conscie'ncia de feno'mens associats a l'electricitat i d'alta perillositat com els llamps.

Aquestes classes les ha impartit personal de FEDA mitjanc'ant els materials dida'ctics protagonitzats pel personatge de ficcio' Pau Pampalluga. Les sessions tenen un format especial que busca la interaccio' dels infants per fer-los parti'cips alhora que descobreixen la importa'ncia de l'estalvi energe'tic i, sobretot, la importa'ncia de prendre precaucions determinades quan s'esta' en contacte amb aparells ele'ctrics o elements conductors.

Concretament, del Taller de sensibilitzacio' sobre riscos ele'ctrics en la llar i estalvi energe'tic se n'han fet 23 sessions repartides entre quinze escoles de Canillo, Encamp, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julia' de Lo'ria i Escaldes-Engordany de CM2 i 6e' de primaria. Tot plegat suma 415 alumnes.