Quantcast

L'Arxiu Nacional edita un catàleg digital amb fotografies històriques dels anys 60

L’Arxiu Nacional presenta un nou cata'leg en format digital amb les fotografies histo'riques fetes per Francesc Pantebre Arque's (1906-1999). Es tracta d’imatges documentals de l’Andorra de principis dels anys 60. 

Les fotografies documenten el principi del gran canvi arquitecto'nic i urbani'stic que va viure Andorra en traspassar d’una societat agri'cola a un pai's de serveis. Va ser a la de'cada dels anys 60 quan es consolida el model del turisme de masses i el desplegament econo'mic, social i d’identitat. En la mostra que ofereix el fons de fotografies de Francesc Pantebre es veuen atractius que oferia llavors Andorra: comerços oberts als productes i els compradors d’arreu, i muntanyes per a un turisme que s’anava fent me's popular.

Per primer cop l’Arxiu Nacional ofereix una mostra de fotografies exclusivament en color. El tractament del color “vintage” do'na un toc de modernitat a les fotografies que el pas del temps les ha deixat impregnades d’un to propi i caracteri'stic de les pel·li'cules en color dels anys 60 i 70 del segle XX. Aquestes fotografies es poden consultar a la web del Ministeri de Cultura

El fons fotogra'fic Francesc Pantebre Arque's 
Francesc Pantebre, home polifacètic i emprenedor, era baster d’ofici i un gran apassionat de la cultura popular catalana i de l’excursionisme. L’any 1933 inicia el seu arxiu fotogra'fic i el fons fotogra'fic ingressa a l’Arxiu Nacional el 19 de juliol de l’any 2000. Aquest important fons esta' format per 2.305 negatius de diferents formats i en diferents suports que van del vidre fins l’acetat pla'stic de les diapositives en color. Les seves dades extremes so'n de l’any 1933 al 1969.