Quantcast

Alt Urgell, 20 de maig 2016: NOUS COMPTADORS D' AIGUA A LA SEU D'URGELL

L’ajuntament de la Seu implantarà el sistema de telelectura dels comptadors d’aigua o tot el municipi. Aviat es començarà a fer el canvi dels tradicionals comptadors de lectura manual pels nous aparells que porten un xip incorporar que permet la lectura gràcies a les antenes que capten les dades.

La lectura es podrà fer des del mateix edifici de l’Ajuntament que rep la informació enviada per cada aparell mitjançant un emissor de ràdio que porten incorporat i l’acció de dues antenes, una situada a la torre del rellotge de l’estació d’autobusos i l’altre al Pla de les Forques.

La incorporació d’aquests comptadors facilitarà també rebre alarmes de fuites

La implantació d’aquesta tecnologia facilitarà la lectura del consum d’aigua 24 vegades al dia i es podrà realitzar la facturació amb dades reals del període que es desitgi.

Parlen al vídeo: JESÚS FIERRO, 1r tinent d’alcalde de la Seu d’Urgell