Quantcast

Eboca Restaurants ampliarà l'oferta culinària fins a sis conceptes gastronòmics

Eboca Restaurants ha passat a ser el nou segell gastronòmic de Catalonia Hotels & Resorts. Aquesta cadena hotelera ha decidit un ificar, sota una mateixa identitat, la seva oferta culinària integrada per 14 restaurants i sis conceptes gastronòmics.

Després de de més de 10 añ us d'experiència en restauració, ara Catalonia Hotels & Resorts ha llançat Eboca Restaurants, que és un a marca independent formada per 14 restaurants ubicats en cinc ciutats diferents .: Barcelona, ??Madrid, Ronda, Eivissa i Santo Domingo.

tots els establiments integra en esta nova marca tenen una identitat pròpia, definida i independent, encara que tots ells comparteixen un denominador comú : uns estàndards de servei marcats per una excel·lent qualitat-preu.

Entre els conceptes gastronòmics representats pels 14 restaurants vinculats a Eboca es troben sis tipus diferents de cocin a .: mediterrània, catalana, a la brasa, japonesa, de proximitat i italiana.

Des de la direcció de Aliment us i Begudes de la cadena es destaca la importància de materialitzar aquest projecte que impulsa la diversitat de l a oferta culinària.

S'insisteix, a més, en què es dóna un salt de qualitat i de reconeixement en intentar obrir aquests restaurants a les ciutats més enllà dels hoste és que s'allotgen en aquests establiments .

Eboca restaurants és un proj cte viu que s'augmentarà a 18 restaurants a mig termini, 4 més dels involucrats inicialment. Així mateix, la cadena augmentarà la seva presència geogràfica, incorporant a Néxico en el projecte inicial.

El llançament de Eboca Restaurants està acompanyat de l'activació d'una nova pàgina web corporativa mitjançant la qual els usuaris pod ran accedir a la informació de tots els restaurants, descobrir els diferents conceptes gastronòmics i realitza r qualsevol tipus de reserva, tant individual com col·lectiva.

Eboca restaurants informarà i interactuarà diàriament amb els seus seguidors mitjançant els diferents perfils socials.