Quantcast

Governació contracta més efectius per a la prevenció d'incendis forestals

El departament de governació autonomia ico ha donat llum verda al programa campanya d'estiu de prevenció d'incendis forestals i, en el marc de est a iniciativa, ha decidit la contractació dels recursos humans necessaris. en total, es contractaran 38 nous efectius.

Catalunya pateix, históric ament, estacions seques concentrades en els períodes d'hivern i d'estiu pel tipus de climatologia mediterrània.

el fet que el vera no sigui una estació seca i que s'assoleixi el màxim de radiació i temperatura anuals fa que sigui l'princip a l'estació en què es propaguen els incendis forestals, tal com succeeix a la resta de països mediterranis.

a més, tant a la tardor c om a la primavera, lluny de comportar-homogèniament, presenten una irregularitat notable, tant en la distribució territorial de la pluja com en la distribució temporal. Això fa possible, any rere any, import tants ratxes seques en diverses zones del territori que allarguen el problema del temps i agreugen la temporada d'incendis d'estiu.

Aquesta Distribuc ió de la pluviometria manté elevat el nivell de perill durant l'estiu i puntualment durant altres èpoques de l'any.

En el cas d'aquest any, s'està registrant una primavera més plujosa del que apuntaven les prediccions de fonts internacionals, però s'ha de tenir en compte que si a finals de maig i primers dies de juny es presenten situacions continuades d'anticicló podria ser que l'inici de la campanya, que en la pràctica coincideix amb la revetlla de Sant Joan , sigui en les zones tradicionalment de més risc, de perill fort i, en conseqüència, on cal posar més atenció.

El departament d'Agricultura contínua portant a terme un seguiment estricte de totes les mesures en marxa, tractant cada any de millorar i afinar els paràmetres que han d'acabar de donar els seus fruits en aquesta matèria.

El departament ha rev isado i modificat la ordre que regula el risc d'incendi a les collites agrícoles, amb un consens amb el sect or agrari i fent després la difusió corresponent a través de les seves oficines i en el mateix sector.

També es s'han revisat les activacions de les Agrupacions de Defensa Forestal i millorat les prediccions d'acord amb els estudis que es duen a terme en col·laboració amb els centres que vigilen la possibilitat d'incendis forestals.