Quantcast

Michelin promou la seguretat viària entre els joves

La seguretat viària és una preocupació principal de Michelin , ja que la sinistralitat viària és la principal causa de mortalitat entre els joves d'entre 18 i 29 anys a Espanya , raó per la qual en els últims anys ha concentrat els seus esforços en el desenvolupament d'accions específiques adreçades a aquest col·lectiu, tenint en compte que els accidents no solen donar-se per desconeixement de les normes sinó per la falta de conscienciació.

En 2014, 233 persones d'entre 18 i 29 anys van morir com a conseqüència d'accidents de trànsit, segons dades de la DGT. A la Unió Europea, més d'una persona de cada cinc mortes en una col·lisió tenia menys de 24 anys.

Per Michelin, fomentar la seguretat a tots els nivells ha estat un compromís des de la creació de l'empresa. Per això, promou iniciatives que afavoreixen la conscienciació sobre la seva importància entre tots els públics i, especialment, entre els més joves amb l'objectiu de canviar el comportament d'aquests conductors i fer que la mobilitat sigui més segura.

Conscient d'aquest problema, Michelin posa en marxa, des del 18 de maig i, fins al 31 de desembre de 2016, el programa MICHELIN Trendy Drivers, l'objectiu no és altre que contribuir de manera activa, a un canvi en el comportament dels joves davant de la seguretat viària i fomentar una conducció més segura i responsable entre els joves perquè assumeixin i respectin les normes de trànsit, convertint-se en generadors de tendència pels seus hàbits de conducció.

d'aquesta manera, Michelin pretén que els joves prenguin consciència sobre el perill que, a la carretera, suposen l'excés de velocitat, les distraccions al volant, el consum de drogues o alcohol, no utilitzar el cinturó de seguretat, etc.

Per aquest motiu, Michelin ha desenvolupat un programa cap a les 10 Golden Rules de la FIA (Federació Internacional d'Automobilisme), que oferirà consells i recomanacions utilitzant com a suport de comunicació els canals digitals per al que s'ha comptat amb la col·laboració de BlaBlaCar, que permetrà apropar aquest programa a un ampli nombre de joves que formen part de la comunitat d'usuaris d'aquesta companyia.