Quantcast

El Govern crea la taula d'emergència per a l'habitatge i la pobresa energètica

El Consell Executiu de la Generalitat ha acordat crear la taula d'emergència en l'àmbit de l'emergència, encarregada de vehicular mesures concretes urgents per a les persones afectades per desnonaments i, d'aquesta manera, afrontar la situació de pers < / strong> onas amb vulnerabilitat energètica a Catalunya.

La nova taula s'adscriu al d epartament de governació, administracions públiques i habitatge i comptarà per al seu funcionament amb el suport ad tratiu, tècnic i logístic de la secretària d'habitatge i millora urbana.

l'acord preveu que estigui constituïda en el termini d'un mes.

de la taula formaran part en qualitat de vocals representants d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya, l'ajuntament de Barcelona, ??l a associació catalana de municipis i la federació de municipis de Catalunya, com a portaveus del món local; el Consell dels il·lustres col·legis d'advocats de Catalunya; entitats empresarials i sindicals; la plat aforma d'afectats per la hipoteca; entitats financeres; empreses subministradores d'energia i d'aigua i entitats socials del tercer sector.

Amb l'aprovació d'aquest acord es dóna compliment al mandat del Parlament de Catalunya que instava el Govern a fusionar la taula sobre desnonaments i la taula sobre la pobresa energètica per unificar els mecanismes de participació social i institucional en l'àmbit de l'habitatge i de la pobresa energètica.

el Govern de la Generalitat cre o fa dos anys i mig la taula sobre desnonaments amb l'objectiu de vehicular mesures concretes urgents parell a les persones afectades pels desnonaments.

el juny del 2014, 01:00 nuev o acord del Govern va permetre crear la taula sobre la pobresa energètica, òrgan d'assessorament al Govern i de concertació social per afrontar la dramàtica situació de les persones amb vulnerabilitat energètica

la intenció del Govern és obrir una v entana pràctica a l'esperança de les milers de famílies catalanes que tenen dificultats per satisfer les necessitats bàsiques a casa seva.