Quantcast

CM.- AV.- Les partides per a les ajudes que dóna el Govern en el marc de la llei de serveis socials van créixer l'any passat