Quantcast

Foment denuncia l'escassetat d'inversió en infraestructures a Catalunya

La patronal catalana ha s'actualitza do el catàleg de 100 infraestructures qu i considera bàsiques per pal·liar el dèficit d'infraestructures que considera que pateix Catalunya i que va presentar el 10 juny 2015 per primera vegada. < / p>

Foment del treball ha treballat en l'últim any en l'actualització de l'estudi "per a un nou model de gestió d'infraestructures a Catalunya", redactat pel grup de treball de la comissió d'infraestructures de la patronal , en el qual constata que els a vances a les infraestructures han estat escassos.

La patronal assegura que si es ma ntiene en el temps aquesta baixa inversió pública a Catalunya, no només es posa en perill la continuïtat del sector de les infraestructures, sinó també la competitivitat de l'economia catalana i la qualitat de vida dels seus ciutadà s; es perdran oportunitats de crear llocs de treball, riquesa i benestar.

Foment afegeix que el Ministeri de Foment no ha publicat les dades de liquidació pressupostària a Catalunya de la liquidació real dels a tits 2014 i 2015, la del 2013 va ser només del 65%, ni la seva distribució territorial a tot Espanya. En conseqüència, la patronal catalana addueix que no és possible conèixer el que realment s'ha fet.

Entre les principals infraestructures que s'han posat en servei el 2015 i en el primer trimestre del 2016 destaca la línia L9 sud de l metro de Barcelona a l'aeroport; la prolongació dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa i la posada en servei de tres noves estacions Vallparadís Universitat, Terrassa Nacions Unides i Terrassa Estació Nord.

També, l'enllaç Figuere s-Nord de la NII, el pont sobre el riu Ter per a la connexió de la variant de Girona amb la N-IIa o el desdoblament de la N-240 Tarragona-Montblanc-Lleida entre el Morell i la variant de Valls. < / strong>

Foment del Treball conclou que la licitació pública, mitjançant la qual les administracions sol·liciten a les empreses que presentin ofertes pels serveis i obres d'infraestructures, és l'indicador que acabarà determinant la inversió efectiva que es produirà en el futur immediat.