Quantcast

Vistiplau a 10 projectes transfronterers proposats per Andorra

El programa POCTEFA e's un programa europeu de cooperacio' territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres pai'sos, que cofinanc'a plans de cooperacio' transfronterera dissenyats i gestionats per diferents actors de banda i banda dels Pirineus i de les zones litorals que participen en aquest programa preservant el desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador del territori. El Comite' de Programacio' del POCTEFA 2014-2020 ha acceptat en aquesta primera convocato'ria un total de 58 programes per al territori transfronterer que rebran 71.200.000 d’euros.

Andorra participat en aquesta convocato'ria amb 10 projectes que es desenvoluparan en l’a'mbit de la dinamitzacio' de la innovacio' i la competitivitat, i els relacionats amb la promocio' a l’adaptacio' al canvi clima'tic i la prevencio' i gestio' de riscos. Tots ells rebran financ'ament del Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER), l’instrument financer de la Comissio' Europea per al desenvolupament econo'mic de les regions de la Unio' Europea.