Quantcast

CM.- El Govern aprova una nova emissió de bons per valor de 100 milions

D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat també posar en marxa una nova convocatòria dels ajuts a l’estudi per al proper curs escolar 2016-2017. El Govern destinarà a aquest programa 1.300.000 euros. Els imports destinats a cada modalitat de beca no comporten cap modificació en relació als imports d'aquest curs, tal com ha concretat el minstre portaveu, Jordi Cinca, a excepció de l’import de la beca de desplaçament que s’actualitza en funció dels preus establerts per les empreses de transport.

4,5 milions per a la pavimentació
D'altra banda, el Govern ha acordat adjudicar per 4,5 milions d'euros la campanya de pavimentació i reforç de les calçades de les carreteres generals, secundàries i carrers del 2016. La campanya de pavimentació destina el 61% del total pressupostat a obra nova, el que representa 2.745.167,89 euros. Per a les demandes dels comuns (carreteres secundàries i carrers) es destinen 686.817,69 euros, que representa el 15,26%, mentre que per a les carreteres generals seran 1.062.083,65 euros, un 23,6% del total.