Quantcast

La Cambra de Barcelona impulsa un programa d'Erasmus per a emprenedors

La Cambra de comerç de Barcelona promoure á intercanvis entre empreses i emprenedors de diferents països, gràcies al projecte europeu Erasmus for Young Entrepreneurs.

Aquest és un projecte de interca < strong> mbios transnacionals entre nous emprenedors i emprenedors experimentats que han creat una petita empresa.

L'objectiu és intercanviar experiències, ap rendizaje i networking per ajudar a nous empresaris a adquirir els coneixements necessaris per gestionar una petita empresa i fer-la créixer.

També té la intenció que els empresaris ja consolidats puguin adquirir noves habilitats, idees innovadores, coneixement de mer cats exteriors i noves relacions de negoci amb altres països.

Per fer-ho, els emprendedore s realitzaran una estada a l'empresa d'un emprenedor amb experiència d'un altre país durant un període que pot oscil·lar entre 1 mes i 6 mesos. Per la seva banda, els empresaris autòctons podran acollir un emprenedor estrang ero.

La Cambra de comerç de Barcelona cofinançarà el 86% de l'estada i serà l'encarregada de buscar joves, fer la selecció així com la gestió i la supervisió de tot el procés.

el projecte s'ha presentat a la seu de la Cambra de Comerç en el marc de la jornada Creem, on periòdicament s'expliquen i es faciliten l us recursos necessaris per crear una empresa.

El programa el va iniciar la Comissió Europea fa 7 anys i forma part del Pla d'acció sobre emprenedors 2020, ja que les pimes representen el 99,8 % de les empreses d'Europa i el 60% de l'ocupació del sector privat.

Durant aquest període s'han realitza do més de 3.700 intercanvis amb la implicació de 7.400 emprenedors, s'ha creat una base de dades de 12.0 00 emprenedors i han participat 31 països, 26 dels quals formen part de la Unió Europea.

la previsió de la Cambra de comerç de Barcelona és que el nombre d'intercanvis arribi als 10.000 en 4 anys.