Quantcast

Sadiq Khan no es musulmá

Tonico
el de Riola

No,
el nou alcalde de London no es un politic musulmá, encara que culturalment eixa
siga la seua religió. La metrópoli británica no més te un 12% de seguidors de
la religió de Mahomet i al Khan li han votat més de un milió trescentes mil
persones, cosa que vol dir que moltísima gent lo que ha vist es un candidat del
partit llaborista en projectes d´interés per a la megalópoli, una persona integrada
plenament en els valors d´Occident, fonamentats en la llibertat personal i la democracia,i
acceptant drets i deures de la societat a on viu, a més de dispossat a exercir
en la vida política en responsabilitat, cosa que ja había demostrat avans en la
segua carrera política.

Fill
d´una familia nomrosa d´inmigrants, s´ha cumplit el somni europeu per a ell i
els seus, el reconeiximent total, la acceptació del que vé de fora i s´adapta.
El pare treballaba com a conductor d´autocar i la mare modista. Ell com a
repartidor de diaris i en l´obra, un paleta més, i al mateix temps estudiant
fins que se llicenciá com abogat. La campanya per a l´alcaldía ha segut tot
menos 'polite', com diríen els británics. Els propis conservadors están
avergonyits per les descalificacions llançades en la persona de Khan, sobretot,
per la segua condició de pertenéixer a una familia musulmana i per els seus
arrels -l´amenaça de l´Islam está açí-, afirmaven. El propi Sadiq sap lo que es
viure sota la pressió de l´intransigencia, quan fa uns anys  tingué que ficarse guardaespal.les per haver
recolsat la llei del matrimoni entre persones del mateix sexe; un imam británic
li llançá una 'fatwa' per a que quansevol se sintera moralment lliure de
llançarli un cudol al cap. Una vegada més, Occident mostra la seua grandessa
per l´elecció d´un candidat que d´eixida, tenía poc que fer en la lluita per
l´alcaldía. Esta elecció se converteix en una vacuna per a tots aquells
moviments islámics que defenen que Europa els rebutja.

Sense
cap de dubte, Sadiq Khan, es la representació rediviva d´Odoacro, el bárbar que
molt civilitzadament va substituir a l´últim emperador de Roma, respectant i
fense hereu de la civilització i al mateix temps sense renunciar al seu passat
étnic i cultural. Ave, Sadiq Khan, cónsul Londini.

@tonicoderiola