Quantcast

DOP.- El Consell General insta el Govern a estudiar que la cotització dels autònoms es calculi en funció dels ingressos

D'altra banda, s'ha aprovat una proposta de resolució, presentada per DA, per tal d'agilitzar les vies de sortida del país. En aquest sentit, es vol que les autoritats espanyoles obrin els dos carrils de sortida per la frontera del Riu Runer, s'habilitin dos carrils de baixada a l'avinguda Francesc Cairat de Sant Julià, “sense perjudici que el Govern continuï informant sobre les fases 1 i 2 del vial de Sant Julià”.

També s'han aprovat les dues propostes de Socialdemocràcia i Progrés, tot i que amb matisos. D'una banda s'encomana al Govern que estudii la ratificació dels nous preceptes de la Carta Social Europea i el protocol addicional sobre reclamacions col·lectives, i de l'altra que estudii la signatura i ratificació del conveni del Consell d'Europa sobre la falsificació de medicaments.

Una altra de les propostes aprovades, a demanda del PS, és la que insta el Govern a seguir fent els passos necessaris per acollir una vintena de refugiats de la guerra de Síria; així com una proposta dels liberals per tal que es creïn noves deduccions fiscals per creació de llocs de treball, per plusvàlues i per impostos comunals mentre no hi hagi el nou marc de relació amb els comuns.

En canvi, no s'han aprovat les propostes socialdemòcrates que pretenien, d'una banda, instar el Govern a aplicar rigorosament totes les lleis i, de l'altra, a introduir memòries d'impacte de gènere a tots els projectes de llei i a tenir una paritat del 33% en tots els organismes en un termini de 3 mesos. Tampoc s'han aprovat tres propostes liberals, que anaven encaminades a requerir al Tribunal de Comptes a publicar els objectius de sostenibilitat financera de l'adminsitració general i els comuns en el termini d'un mes, a fer una auditoria de gestió del SAAS en un termini de 6 mesos, i a presentar un estudi d'impacte econòmic, social i jurídic sobre l'acord d'associació en un termini de 6 mesos.