Quantcast

Martí anuncia la voluntat d'entrar a l'FMI i de tipificar el delicte fiscal

D'altra banda, Martí ha anunciat que es tipificarà el delicte fiscal en el Codi Penal, una mesura que ja anunciat que «farà soroll». Aquesta tipificació s'emmarca dins l'objectiu de superar la cinquena avaluació del Moneyval i el cap de Govern ha indicat que la mesura no es fa per voracitat recaptatòria sinó per fer que «el sistema fiscal d'intensitat moderada» funcioni. D'altra banda, Martí també ha donat a conèixer la intenció de dur a terme una «revisió fiscal». Així, s'eliminarà el tipus reduït de l'IGI al 2,5% que s'aplica al transport, les estacions d'esquí i a les activitats culturals i d'oci, es reduiran les deduccions de l'impost de societats, i es revisaran les bases tributàries, les taxes i els preus públics.