Quantcast

Les finances públiques mouran 1.658 milions d'euros durant el 2016

El pressupost de les institucions públiques per a l'exercici 2016 suma un total de 1.658 milions d'euros. És una xifra que té en compte totes les institucions del país: societats no financeres i públiques, institucions financeres i administracions públiques, dins les quals s'hi inclouen també les corporacions comunals. Aquesta xifra de diners que es mourà durant el 2016, i que s'extreu del pressupost de totes les institucions, representa un augment de 191 milions respecte a l'any passat. En percentatge, l'increment és de l'11,5%. Fa tres anys que aquesta dada total puja, després de la caiguda de l'exercici pressupostari del 2014, en què es va passar dels 1.616 milions als 1.214 milions d'euros. En línies generals són les administracions públiques les que modifiquen el comportament dels totals agregats.

El Departament d'Estadística ha estat el responsable de recopilar totes les dades, i ho ha fet partint dels mètodes emprats pel Sistema Europeu de Comptes 2010 (SEC'2010), així com seguint el seu sistema de classificació. S'han dividit les institucions en subsectors. A societats no financeres i públiques s'hi inclou Andorra Telecom, FEDA i Ramaders d'Andorra. Els seus pressupostos han crescut un 40% respecte a l'exercici del 2015, sobretot a causa d'Andorra Telecom, que amb 149 milions d'euros ha viscut un increment del 84%. El motiu, explica Estadística, és que aquest 2016 «vencen diverses emissions de deute públic del Govern (58,8 milions d'euros), i es tornen a renovar per 47,1 milions». El mateix passa amb l'INAF, col·locada dins la subdivisió d'institucions financeres. Per aquest 2016 té un pressupost de 49,5 milions, amb un increment del 1.400%, pel venciment d'emissions en deute públic del Govern, les quals es tornen a renovar per 45,6 milions.

Dins la mateixa subdivisió d'institucions financeres, destaca també la caiguda del pressupost de l'AREB, del 96,4% (passa de 20 milions a 751.000 euros), tenint en compte que l'any passat la dotació es va fer per poder-la engegar. 

Anant ara al pressupost de les administracions públiques, se situa en 1.387 milions d'euros, el que representa un increment del 7,9% en un any. Aquest sector es divideix, a la vegada, en tres: l'administració central, la local i els fons de la seguretat social. L'administració central té, lògicament, el pressupost més elevat de totes les institucions. Ascendeix als 847 milions (dels quals 452 són actius i passius financers), un 7,3% més que fa un any. Pel que fa a les administracions sense finalitat de lucre, destaca la davallada del 17,5% del pressupost del Consell Superior de la Justícia, l'augment del 24% del del Tribunal Constitucional i l'augment del 32% del de la SDADV.

Canillo, el que més creix
Els dos últims apartats de l'anàlisi dels pressupostos públics estan reservats als comuns i al fons de la CASS. D'entre els comuns, destaca el creixement de Canillo, que amb 15,5 milions supera en un 39,6% el de l'any passat. La resta de comuns o destinen menys pressupost, o creixen molt lleugerament. També destaca el Comú de Sant Julià, però en aquest cas perquè és l'única institució del país que encara no ha presentat el pressupost per a l'exercici del 2016.

Finalment, dins el fons de la CASS, s'informa que el pressupost de la parapública ha crescut un 2,2% respecte a fa un any (situant-se en 266 milions), i que el fons de reserva de jubilació, de recent creació, està dotat amb 34 milions d'euros.