Quantcast

Política Lingüística va dur a terme 24 actuacions el 2015 en relació al compliment de la Llei del català

Un total de 24 van ser les actuacions que el Servei de Política Lingüística va efectuar al llarg del 2015 i que van generar l'obertura de tres expedients, que es van resoldre ja que les empreses afectades van rectificar la situació i, per tant, no es va haver d'imposar cap sanció, tal com constaten des del servei.

És més, es posa en relleu el fet que la Unitat de Dinamització del Servei de Política Lingüística ha pogut resoldre gran part de les actuacions sense haver de generar cap expedient.

De fet, es remarca que les actuacions de control i assessorament que es porten a terme des del servei modifiquen generalment les situacions incorrectes, de fet, és així en la majoria dels casos. D'aquesta manera, també es posa en relleu la «bona predisposició» de les empreses afectades per fer les correccions necessàries.

Les queixes i les denúncies dels usuaris per infraccions a la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial arriben directament al Servei de Política Lingüística o a través del Servei d'Atenció al Consumidor.