Quantcast

Augmenta un 6,5% el consum d'energia al març

Al març, l'electricitat ha sofert una davallada de l'1,4% mentre que el fuel domèstic ha augmentat un 25,5%, el gasoil de locomoció un 7,1% i la gasolina un 5,5%.

D'altra banda, el primer trimestre de l'any ha registrat un consum d'energia en TEP de 84.393, és a dir, un 1,3% menys que en el mateix període del 2015. En valors positius destaca la gasolina, amb un 5,8% i el gasoil de locomoció, amb un 3,3%. Per contra, han registrat valors negatius respecte al primer trimestre de l'any 2015, el fuel domèstic, amb un 5,1%, i l'electricitat, amb un 2,4%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d'energia ha estat de 275.915 TEP, fet que suposa una disminució del 0,1%. Destaquen les variacions positives de la gasolina (2%) i el gasoil de locomoció (1,8%). En canvi, el consum de fuel domèstic ha disminuït en un 2,7% i l'Electricitat en un 0,7%.

Les dades mostren que el consum d'energia elèctrica durant el març ha estat de 54.374 Mwh, és a dir, un 1,4% menys que durant el mateix mes del 2015. Els segments que presenten variacions percentuals positives són estacions esquí, amb un 19,7%, indústries, amb un 8,5% i administracions, amb un 5,1%. En canvi, registren una variació percentual negativa destacada, enllumenat públic, amb un 15,1%, serveis financers, amb un 11% i distribució, amb un 9,3%.

El primer trimestre de l'any 2016, hi ha hagut un consum d'energia en MWh de 175.800, és a dir, un 2,4% menys que el mateix període de l'any anterior. En valors positius destaquen les estacions d'esquí, amb un 14,8% i les administracions, amb un 6,7%. Per contra, han tingut valors negatius, altres distribuïdores, amb un 7,6%, serveis financers, amb un 3,4%, i distribució, amb un 3,1%.
Pel que fa a les dades acumulades dels darrers 12 mesos, el consum ha estat de 547.075 MWh amb una variació percentual negativa del 0,7% respecte al període anterior.
.