Quantcast

El túnel del Pont Pla, el que necessita més manteniment del país

No són poques les vegades que els conductors que circulen per la xarxa viària del país i volen creuar un túnel, se'l troben tancat. El motiu principal dels talls al trànsit el trobem en les tasques de manteniment d'aquestes infraestructures, les quals segueixen un pla meticulosament estipulat i que també està dictat per normatives internacionals, explica el cap de l'Àrea de Mobilitat, Josep Escalé. Tot segueix estrictes controls periòdics: els pals de SOS, la senyalització d'evacuació, la megafonia, el sistema de detecció d'incendis, el sistema elèctric, les càmeres… Uns controls que fa l'empresa adjudicatària del manteniment i explotació del sistema de túnels, des del 2013 i mitjançant un contracte que expira a finals d'aquest any (tot i que es pot prorrogar fins el 2019). El manteniment dels túnels del país, juntament amb l'explotació dels carrils reversibles, la senyalització vertical, els comptadors dels vehicles o el control tecnològic de la carretera té un cost d'1 milió 43.000 euros anuals.

Per túnels, el que requereix més manteniment és el del Pont Pla. Daniel Rodríguez, responsable del Centre Nacional de Trànsit (Cenatra), explica que la majoria de la població «no se n'adona» de les tasques de manteniment als túnels considerats llargs que hi ha al país (de més de 500 metres): la Tàpia, les Dos Valires i el Pont Pla. A excepció d'aquest darrer, perquè al tenir un únic carril per direcció «ens veiem obligats a tallar-lo al trànsit». Paral·lelament, el Pont Pla és també el més antic dels quatre (va ser inaugurat el 2006), i «alguns dels seus materials arriben a l'obsolescència o ja no funcionen», fet que obliga a canviar-los més freqüentment, afegeix Escalé. Durant l'any passat, es va haver de tancar aquesta infraestructura 60 hores, a les que s'han de sumar totes les hores de manteniment realitzades mentre el túnel va romandre obert, i que superen el centenar per bona part dels elemens a controlar.

En qualsevol cas, «tot el manteniment dels túnels» és el mateix es tracti de quin es tracti, assegura Rodríguez. Sí que és veritat, però, que el massanenc durant les darreres setmanes ha estat més intervingut, i en conseqüència també més tallat al trànsit, però en aquest cas per una obra civil centrada en arreglar unes filtracions a la zona superior del túnel. S'han hagut de canviar les pantalles acústiques i noves làmines, informa el responsable del Cenatra.

Rodríguez afegeix que intenten no tancar al trànsit el túnel en hores de màxima afluència, però sovint per alguns treballs és inevitable. Quan s'ha de realitzar, els passos a seguir també estan estipulats. Es passa una informació per la Ràdio Nacional, s'avisa a la Policia i a Bombers perquè ho tinguin present en cas que hagin de fer una sortida d'emergència, i finalment s'avisa la població pels panells de la xarxa viària, mitjançant un SMS i per les xarxes socials.

«Encantats» amb el túnel de les Dos Valires
El túnel del Pont Pla, malgrat ara necessitar més tasques de manteniment que la resta, ha estat considerat des de sempre un túnel segur. De fet, l'any 2008 el Programa Europeu d'Avaluació de Túnels (EuroTAP) el va catalogar com el més segur d'Europa, tenint en compte que està prohibit el pas de camions amb mercaderies perilloses, està ben controlat per videovigilància o té un bon sistema d'evacuació en cas d'accident mitjançant una galeria lateral.

Actualment, però, la nineta dels ulls de Mobilitat és el de les Dos Valires. «Quan vénen experts de túnels estrangers, estan encantats amb ell», assegura Rodríguez. Té dos carrils per sentit, amb una galeria de serveis i seguretat al mig, «no es pot fer millor», afegeix.

Per controlar i vetllar per la seguretat dels túnels i de tota la xarxa viària del país, tot està gestionat per càmeres de videovigilància intel·ligents amb un sistema d'alarma quan detecten irregularitats de conductors i excessos de velocitat. Són els tècnics del Cenatra els que ho vigilen a la sala de les càmeres, de manera ininterrompuda tot l'any. Paral·lelament, hi ha un equip d'intervenció a cada túnel també les 24 hores els 365 dies l'any, format per dues persones en el cas del Pont Pla i les Dos Valires, i per una persona per al túnel de la Tàpia.