Quantcast

L'entrada de vehicles augmenta un 8,1% al març

Al març, el total de turismes ha registrat un augment del 8,3% i el de vehicles pesants, de l'1,3%. Pel que fa als turismes provinents d'Espanya, s'han incrementat en un 6,3%, i els provinents de França, en un 13,2%. Respecte als vehicles pesants, s'ha registrat una disminució del 3,4% per la frontera hispanoandorrana i un augment del 38,3% per la francoandorrana.

D'altra banda, durant els tres primers mesos del 2016 i respecte el primer trimestre del 2015, s'ha produït un increment del 9,2% del nombre de vehicles, un 18,8% dels provinents de França i un 5,8% dels provinents d'Espanya.

Pel que fa al nombre de vehicles que ha entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.245.301, el que representa un augment del 3,9% respecte al període anterior, en què en van entrar un total de 4.086.139. Els vehicles entrats per la frontera hispanoandorrana han augmentat en un 4%, així com els entrats per la frontera francoandorrana amb un 3,8%.