Quantcast

Andorra participa en la Conferència d'alt nivell de ministres de Justícia

La conferència reuneix ministres de Justícia, secretaris d’Estat i experts d’alt nivell i té per objectiu analitzar i debatre el rol del poder judicial en una societat democràtica, les relacions entre el poder executiu i el poder judicial, la protecció de la independència dels jutges i la garantia de la seva imparcialitat, així com les mesures necessàries per preservar la confiança del públic en la Justícia.

A més, la conferència ha presentat el Pla d’Acció 2016-2021 del Consell d’Europa per reforçar la independència i la imparcialitat del poder judicial, que va ser adoptat pel Comitè de ministres del Consell d’Europa el proppassat 13 d’abril, i que els Estats Membres han d’implementar en un període de cinc anys.

Aquest Pla d’Acció preveu protegir i reforçar la Justícia en les relacions amb els poders legislatiu i executiu garantint-ne la seva independència. A més, vetlla per la independència dels jutges a títol individual i per la seva imparcialitat, i reforça la independència del Ministeri públic amb garanties jurídiques i mesures apropiades per a la contractació i la seguretat dels fiscals perquè no siguin sotmesos a pressions indegudes.

El Consell d’Europa i els Consells Consultius de Fiscals i de Jutges Europeus han mostrat la seva disponibilitat per ajudar els 48 Estats Membres a implementar aquest Pla d’Acció en els propers cinc anys.