Quantcast

L'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats arrencarà amb una vuitantena d'usuaris

Aquesta legislatura s'ha posat en marxa l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats del Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior amb la voluntat de “donar suport a joves d'entre els 16 i els 25 anys” que han estat o estan sota la tutela de l'Executiu o que es troben en situació “de vulnerabilitat o risc social” per tal “d'acompanyar-los i orientar-los en habilitats diverses de la vida quotidiana i garantir-ne l'emancipació i la integració social”, tal com posa en relleu la cap de l'àrea, Aurembiaix Semis. La previsió és que en breu es pugui començar a atendre una setantena de joves en situació de vulnerabilitat mentre que pel que fa als tutelats i extutelats ara com ara s'atenen una quinzena de joves i s'espera que aquesta xifra vagi a l'alça.

L'àrea serà dotada en breu amb personal, bàsicament educadors socials, per començar a atendre les necessitats d'aquests joves. Tal com explica Semis, hi ha dos grans projectes que es volen treballar, el d'atenció als joves tutelats i extutelats i l'altre és el que pretén donar suport als joves en situació de vulnerabilitat i risc social. En els dos casos es “canvia totalment el paradigma d'atenció” ja que fins ara, tal com concreta Semis, des de l'Administració es tenia un rol més directiu “i a partir d'ara es treballarà cap a on volen anar”, és a dir, quin projecte de vida tenen i els educadors els ajudaran a treballar aquests objectius, “no decidirem per ells” remarca la cap d'àrea.

D'aquesta manera, pel que fa al primer projecte, vol atendre aquells joves que arriben als 16 anys i ja es veu que no tornaran al seu nucli biològic i, per tant, es comença a treballar amb ells l'autonomia. Això s'abordarà a través de quatre blocs, el primer dels quals és la pròpia gestió dels pisos que el Govern té disponibles per a aquests joves (en tindrà un total de quatre, tres a Jovial i un integrat a la comunitat). Se'ls orientarà en els diferents aspectes que suposa la vida quotidiana en un habitatge. Aquests pisos estan diferenciats entre els 16 i els 18 anys i de 18 a 21 anys, ja que el suport que reben en cadascuna de les franges d'edat és també diferent.

Un altre bloc de treball és el prelaboral ja que, tal com constata Semis, es van adonar que les habilitats de recerca de feina, de fer currículums o de buscar altres estudis són limitades per a molts d'aquests joves. Així, entre altres mesures, a través d'empreses (siguin col·laboradores o no), se'ls farà un acompanyament perquè puguin adquirir habilitats que els puguin ser útils en les seves relacions laborals.

Un altre bloc és el suport econòmic, és a dir, se'ls dóna eines per gestionar la part econòmica perquè “puguin mantenir-se al pis i puguin pensar en el seu projecte de vida”. Finalment, un altre bloc és el d'història de vida. En aquest sentit, cal tenir en compte que sovint són menors que tenen carències emocionals de les figures de referència” la qual cosa pot suposar que tinguin dificultats “per a la vida autònoma”. Es tracta d'explicar-los la seva vida per tal que puguin començar a pair-la i “entendre-la”. L'experta diu que es van adonar que quan sortien del Centre d'Acolliment d'Infants (CAI) aquests joves eren derivats a Atenció Primària però necessiten un altre tipus d'acompanyament, molt més intens.

Pel que fa al segon gran projecte en què treballarà aquesta àrea, el servei a joves d'entre els 16 i els 25 anys en situació de risc social, Semis constata que han comprovat que hi ha joves que “no tenen cap mena de projecte de futur en cap àmbit”, que sovint consumeixen tòxics i que estan desvinculats de serveis com poden ser la Unitat de Conductes Addictives o Salut Mental i el que es pretén és “plantejar itineraris” amb la participació de tots els departaments del Govern implicats. Llavors es farà el seguiment d'aquest jove, un fet que serà voluntari a partit dels 18 anys, per tal de reinserir-lo. Es tracta, en definitiva, “d'identificar la problemàtica i començar-la a gestionar a través d'itineraris” una feina que els permeti reinserir-se. El repte, tal com exposa Semis és “la vinculació” ja que aquests treballadors socials s'hauran de guanyar aquests joves i generar “un vincle”.

Una altra de línia de treball, a banda de les dues esmentades, és la de la prevenció i detecció precoç. Es tractaria d'abordar temes com la sexualitat, relacions de parella no adequades, addiccions… Des d'aquesta àrea es treballarà conjuntament amb altres departaments de l'Executiu però també amb els punts joves, ja que tal com recorda Semis són ells, sovint, els que detecten certes problemàtiques ja que tenen un contacte directe amb els joves. Precisament ara fa poc es va fer una formació per a tots els tècnics d'aquestes estructures  per detectar joves en situació de risc.