Quantcast

RBA presenta les bases del premi de novel·la negra

L'editorial RBA ha fet públiques les bases de la décim a edició del premi de novel·la negra més reconegut. El guardó, amb una quantia de 125.000 euros, es concedirà el proper dia 8 de setembre.

Entre les bases del premi destaca que podran optar al premi RBA les novel·les de gè diners negre escrites originalment en qualsevol llengua tot i que presentades en castellà o en anglès al jurat del certamen.

a més, l'autor de l'obra que se sotmeti a l'prem io ha de garantir expressament l'autoria i absoluta originalitat de l'obra presentada al premi, el caràcter inèdit en llengua castellana de l'obra, que la mateixa no ha estat presentada a un altre premi o concurs que encara no haguera era estat fallat o que no ha estat anteriorment premiada.

la quantia del Premi serà de 125.000 euros per al guanyador, quantitat que serà satisfeta en concepte de pagament a compte de drets d'autor per l'edició de l'obra premiada en forma de llibre, en qualsevol tipus de format o presentació inclosos la tapa dura o cartoné, r Ustica, edicions econòmiques, de butxaca o e-book.

El premi RBA serà atorgat per votació d'un jurat format per zinc < / strong> o membres designats per RBA llibres.

El premi RBA de Nove la Negra tindrà periodicitat anual i un únic guanya dor sense la possibilitat de quedar desert.

Les obres hauran de tenir una extensió mínima de 150 folis, 2.100 espais per foli. S'hauran de presentar dos originals en grandària DIN A4, mecanografiats a doble espai ia doble cara, perfectament llegibles i enquadernats.

El pla d'admissió d'originals acaba el 20 de juny de 201 6 a les 14 hores tenint present que cap dels originals presentats al Premi dins el pl azo i en la forma deguda no pot ser retirat abans de fer-se pública la decisió del jurat.

RBA s'ha distingit en les nou edicions precedent s en premiar als més consagrats autors del panorama internacional relacionats amb els crims de tinta i sang.