Quantcast

Jover destaca el paper de l'educació en valors com la democràcia i els drets humans

En una de les seves intervencions, segons assenyala el Govern en un comunicat, el ministre ha destacat la importància de l’educació per transformar la societat i que la transmissió de valors associats amb la democràcia i els drets humans ha de permetre construir societats més cohesionades i ajudar a prevenir terribles esdeveniments com els que justament van tenir lloc a Brussel·les fa unes setmanes. Jover ha remarcat que es necessiten ciutadans amb esperit crític i empatia amb la diversitat, integrant la interculturalitat amb un sentiment de pertinença amb una societat democràtica i moderna.

Els equips tècnics del Consell d’Europa, conjuntament amb els especialistes d’alguns països, Andorra inclosa, han desenvolupat un marc de referència associat a l’ensenyament dels valors democràtics i els drets humans. Aquest marc defineix competències i indicadors que han de permetre un triple objectiu: plasmar aquestes competències en els currículums, formar el professorat i avaluar els resultats d’aprenentatge assolits. El ministre ha remarcat el compromís d’Andorra en aquesta iniciativa i com aquests conceptes ja s’estan començant a treballar en el marc del sistema educatiu andorrà.

Finalment, durant aquesta sessió del Consell d’Europa també s’aprovarà una declaració dels ministres d’Educació dels estats membres en la que remarquen la importància de l’educació per la ciutadania democràtica i els drets humans i promouen diferents mecanismes per assegurar-ne el seu desenvolupament.