Quantcast

Colau amenaça amb sacionar a Endesa ia Gas Natural

L'alcaldessa de Barcelona Ada Colau ha expressat que no li tremolarà la mà a l'hora de sancionar empreses com Gas Natural o En desen que no col·laboren en la lluita contra la pobresa energètica que, a Barcelona, ??i, més àmpliament, en tot el territori, afecta milers de famílies catalanes.

Colau ha matisat que, tot i que llei encara està pendent d'aprovar, podrà multar les operadores que incompleixen els acords subscrits amb el consistori de la capital catalana.

Per a l'alcaldessa de Barcelona no és possible esperar més a que aquestes companyies prenguin consciència de la situació dramàtica que pateixen aquestes famílies. Colau ha detallat que fa mesos que ni Gas Natural ni tampoc Endesa accepten signar convenis en què deixin clara la responsabilitat que els correspon en el com ment de la llei sobre habitatge i pobresa energètica.

una normativa que va ser aprovada l'estiu passat al Parlament de Catalunya partint d'una iniciativa legislativa popular de la plataforma que va liderar en el seu moment la pròpia Colau.

l'ajuntament de Barcelona ja s'ha posat en marxa sol·licitant els informes jurídics necessaris per a procedir a tramitar les sancions ap licables. De manera especial, per l'incompliment del principi de precaució, que impedeix a les subministradores que tallin el subministrament sense que abans hagin p edido un informe social que acrediti que el damnificat compta amb recursos.

per Colau, abans d'iniciar la via de les sancions, Serí a bo que els directius d'aquestes companyies s'avinguessin a seure en una taula de negociació per solucionar aquesta situació.

de moment, l'ajuntament de Barcelona ja ha demanat va ajudar a al Govern de la Generalitat. La llei preveu que una companyia que opti per tallar el subministrament sense demanar un informe social rebi una sanció d'entre 10.000 i 100.000 euros.

Tant Gas Natural com Endesa han coinc anat a manifestar que no fan talls de subministrament sense abans consultar aquests informes entorn als ingressos dels Abon ats que no paguen les factures.