Quantcast

Els museus d'Andorra perden un 2,8% de visites l'any 2015

Segons les dades facilitades pel Govern, la vintena de museus que hi ha al país -tant públics com privats- van rebre l'any 2015 gairebé 138.000 visites, el 75% concentrades entre els mesos de maig i octubre. Aquesta xifra representa una disminució del 2,8% respecte de l'any anterior, però si el CIAM no hagués tancat al setembre, la xifra total s'hauria situat lleugerament per damunt de l'obtinguda el 2014.

Els museus gestionats pel Govern han rebut 60.027 visites, un 3,9% menys que l'any 2014, allargant així la tendència a la baixa començada el 2011. La Casa de la Vall i la Farga Rossell han millorat els registres, mentre que la resta han perdut visitants. Per nacionalitats, predominen els de procedència francesa, amb 20.310 persones, seguits dels espanyols amb 13.198, els catalans amb 8.986 i els andorrans amb 5.967. D'altra banda, el 60% dels visitants ho fan en grup, i majoritàriament als matins, sent els dissabtes i els dijous els dies de major afluència.

Pel que fa als museus de gestió privada, el més visitat ha estat el Museu del Tabac amb 15.130 visitants, que millora en un 16,6% els resultats obtinguts el darrer any; seguit del Museu de la Miniatura amb 10.626, que davalla un 3,6%.

De la resta d’equipaments de gestió pública que no depenen del Govern, els que més bons registres han obtingut han estat el CAEE amb 12.668 visitants; seguit del Museu de la Moto amb 8.202 visitants, que augmenta en un destacable 16,6% els resultats del 2014; el recentment tancat CIAM, que fins al 7 de setembre va rebre 7.876 persones; la Mina de Llorts amb 4.365 visitants, i la Casa Cristo amb 3.664.

Finalment, els monuments del país han rebut gairebé 73.000 visites, un 3,8% més que l'any 2014. L'església amb més afluència és de llarg el Santuari de Meritxell, amb 38.559 visitants, i la segueix a força distància Sant Joan de Caselles, que ha augmentat la freqüentació un important 33,6%.