Quantcast

El Govern recapta 177.000 euros amb les 109 primeres matrícules personalitzades

L'any 2015 es va posar en funcionament el sistema de matrícules personalitzades de vehicles, mitjançant el qual els conductors poden escollir les lletres i números de la seva placa pagant una taxa anual de 200 euros i una taxa d'adquisició que varia dels 300 als 6.000 euros en funció de la combinació escollida de xifres i lletres. Durant el primer any de vida del projecte, creat conjuntament amb l'Automòbil Club Andorra, han entrat 184 sol·licituds, de les quals 109 s'han atribuït (i ja són presents a la xarxa viària), 19 han estat desfavorables, 50 han caducat i 6 estan en tràmit de resolució. Tot plegat ha permès una recaptació neta per al Govern d'Andorra de 176.996 euros. Aquesta quantia econòmica correspon en 146.500 euros a la taxa d'atribució, i en 23.000 euros a la taxa de manteniment.

Val a dir, però, que la recaptació aconseguida durant aquest primer any de vida de les plaques personalitzades dista molt de les previsions inicials. S'estimava, en el millor dels casos, uns ingressos de dos milions d'euros el primer any, i d'1,3 milions en l'escenari més pessimista. Pel que fa al segon any de funcionament, la forquilla d'ingressos s'estimava entre els 326.000 euros i els 504.000.

En una distribució temporal, els mesos de març, abril i juny van ser els que van tenir més demandes de matrícules per part dels conductors del país, mentre que el darrer quadrimestre del 2015, juntament amb el mes de maig, van ser els de menys demanda. Majoritàriament, les sol·licituds han estat per a vehicles de nova adquisició: el 72% del total, enfront del 28% que corespon a vehicles ja existents.

Pel que fa a la tipologia de matrícules escollides pels conductors, pràcticament la meitat s'ha decantat per l'opció de dues lletres i tres xifres, que també és l'opció més econòmica, amb una taxa d'adquisició de 300 euros. Les més cares, amb una taxa de 6.000 euros per poder posar únicament de dos a quatre caràcters (xifres o lletres), han estat sol·licitades per dotze ciutadans, xifra que representa l'11% del total.

Love, Beer, Rocky i Dirty

Les preferències dels conductors a l'hora de personalitzar les matrícules són d'allò més curioses i molts empren mots anglesos. Hi trobem un 'Rocky', un 'Dirty', un 'Dream', un 'Beer', un 'Love' o un 'Gin'. Bona part opta per posar un nom, com Sara, Adam, Juli, Nuri, Gil o Pol. També hi ha qui vol destacar el seu equip de futbol i el número del seu jugador preferit (RM777). Bona part, però, costen de desxifrar i el motiu de la combinació queda en una decisió personal i secreta.