Quantcast

250 linguistas advoquen pel monolingüisme en una futura Catalunya independent

Cinc premis d'honor de les lletres catalanes, Josep Massot, Joan Francesc Mira, Maria Antònia Oliver, Jaume Cabré i Joan Veny són algunes de les personalitats que integren gran el conjunt de 250 linguistas que advoquen perquè el català sigui l'única llengua oficial de Catalunya quan aquesta comunitat es converteixi en un Estat independent.

Tots aquests experts en llengües coincideixen que només d'aquesta manera serà possible garantir la normalització lingüística del català.

També comparteixen la idea que si el català no esdevé imprescindible en tots els àmbits acabar á per desaparèixer. < / p>

El filòleg Joan Martí ha expressat que "és català qui, nascut o no a Catalunya, vulgui serl o. I voler ser-ho implica voler parlar català".

El document feu-ne o per aquests 250 linguistas redunda en que si bé la transició a la democràcia va permetre fa 40 anys que la llengua catalana es normalitzés en alguns àmbits en cap cas ho ha fet amb la força que seria necessària ja que "a les zones més poblades el coneixen però el fan servir mínimament fins al punt de convertir- en una cosa molt semblant a un dialecte del castellà.

Els li ngüistas adverteixen que el bilingüisme a Catalunya no és res més que una forma d'encobrir i legitimar el que és la subordinació d'una llengua a una altra.

Per aquest motiu, critiquen les formacions polítiques catalanes que suggereixen que en el marc una hipotètica República de Catalunya s'hauria de mantenir el bilingüisme convertint la realitat en una anormalitat lingüística.

Els especialistes conclouen que la li ngua catalana ha d'erigir- en l'autèntic eix integrador de la societat. Dins el procés constituent, segons ells, els dirigents catalans han de mobilitzar-se en contra de la subordinació lingüística evitant que una nova Constitució tanqui en fals el problema lingüístic a Catalunya.

Els partits de l'oposició el Govern de la Generalitat han criticat amargament el document d'aquests lingüistes i , en alguns casos, ho han qualificat de xenòfob ..