Quantcast

El Govern adquirirà 20 mil dosis de vacunes de la triple vírica

El Govern de la Generalitat ha acordat licitar l'adquisició d i vacunes contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis.

La vacuna Triple Vírica s'administra als 12 mesos i la segona dosi queda fixada als 3 anys d'edat segons el nou calendari de vacunes sistemàtiques presentat pel departament de salut el 14 de març passat .

En total s'adquiriran 20.712 dosis per satisfer així les necessitats de vacunació previstes d'acord amb les recomanacions de salut pública. El contracte de Adquisició n es licita per un import de 147 mil euros.

Des de la Generalitat es detalla que Catalunya sempre ha tingut un paper punterio en les polítiques vacunals, comptant amb el suport del Consell Assessor de Vacunacions en què participen les societats científiques més representatives.

el primer calendari vacunal es va fer al principi de 1.980 i des d'aquest moment s'ha anat actualitzant periòdicament. L'actual calendari vacunal de Catalunya es va aprovar al mes de juliol de 2014 i inclou la protecció davant les malalties produïdes per quinze microorganismes diferents en les diferents etapes de la vida, incloent també l'etapa adulta.

Les vacunes, com a la resta d'Espanya, no són obligatòries. Les que s'inclouen en el calendari vacunal s'administren gratuïtament en els més de 1.200 centres vacunals.

El calendari inclou les vacunes més adients en el moment estacional en què aquestes es necessiten.

Aquestes vacunes són les que eviten les malalties més freqüents en els diferents graus de la seva gravetat. També les que tenen les vacunes més efectives i més segures i les que més es necessiten en l'entorn en el qual n us movem.

La intenció del departament de salut és preveure abans que curar com sol apuntar entre les frases de la saviesa popular.