Quantcast

El Cos de Banders realitza 778 controls de pesca i 432 de caça durant el 2015

El Cos de Banders durant el 2015 va efectuar 778 controls de pesca i 432 de caça, així ho ha exposat el director del Cos de Banders, Miquel Rossell, durant la presentació del balanç de l'exercici de l'any passat. En aquest sentit, Rossell ha exposat que pel que fa els controls de pesca han disminuït respecte a l'any 2014, quan se'n van efectuar 847. D'altra banda, pel que fa els controls de caça han augmentat lleugerament respecte al 2014, ja que se'n van realitzar 386. Durant el 2015, hi va haver 1.294 llicències de temporada de pescadors i 2.642 llicències turístiques de pesca i pel que fa els caçadors n'hi va haver 1.100.

Durant la presentació del balanç del Cos de Banders de l'any 2015, el director del Cos també ha exposat els atestats que es van realitzar durant l'any passat. En aquest sentit, es van comptabilitzar vuit casos de pesca, quatre menys que l'any anterior, i sis casos de caça, quatre menys que l'any passat. Pel que fa el nombre d'atestats de gossos perillosos la xifra ha minvat i han passat de ser-ne 23 a l'any 2014 a deu a l'any 2015, mentre que els atestats de foc s'han duplicat i se situen en sis casos el 2015. En aquesta línia, el director ha destacat que pel que fa els atestats de pesca es van detectar casos de pesca fora de temporada, pesca sense llicència, pesca amb dues canyes, entre d'altres, i pel que fa els atestats de caça, es va detectar algun cas de caça d'un isard fora de temporada i un propietari que va col·locar un parany en una finca privada, entre altres infraccions.

El Cos de Banders va efectuar altres intervencions durant l'exercici 2015, com per exemple, 32 intervencions per gossos perillosos, 4 per vessaments, 52 relacionades amb el porc senglar i 17 controls per enceses de foc, entre d'altres.

El director del Cos ha exposat els objectius pel 2016 i ha destacat que emfatitzaran la sensibilització als caçadors per la nova normativa de caça, que actualment es troba en tràmit parlamentari, la sensibilització als propietaris de gossos perillosos, la formació de tir i manipulació d'armes, el reciclatge de formació en nivologia i la modernització en procediments administratius.

Actualment el Cos disposa de 14 agents banders, un agent que s'encarrega de fer tasques administratives, tres caps d'unitat i un director. En aquest sentit, el director del Cos de Banders, Miquel Rossell, ha destacat que els recursos humans «no són mai prou» però ha afegit que enguany intentaran cobrir un parell de vacants que hi ha.