Quantcast

Campanya de la renda 2015: Les principals novetats

Des del proper dimecres 6 d'abril i fins al dijous 30 de juny es pot presentar la declaració de la renda corresponent a 2015 per via telemàtica. Això sí, els que vulguin presentar la declaració de forma presencial hauran d'esperar al proper 4 de maig, data a partir de la qual es podrà demanar cita prèvia a les oficines de l'Agència Tributària, que es concediran a partir del 10 de maig. < / p>

Aquest any la campanya de la renda ve carregada de novetats tant fiscals com en la forma de presentació. Aquestes són les principals:

– Nou sistema RentaWeb:

La principal novetat és que enguany l'Agència Tributària posa en marxa un nou sistema anomenat 'Renda wEB ', que serà accessible des del web de l'Agència Tributària i que pretén unir el millor de l'esborrany en línia i sistema PARE (el sistema informàtic amb el qual elaborar la declaració). Aquest any l'Agència Tributària farà un esborrany per a tothom, excepte per als professionals autònoms, incloent-hi les rendes per habitatges i locals llogats, els guanys patrimonials, la cessió de drets d'imatge i altres dades que abans impedien la realització de l'esborrany. L'esborrany es podrà veure directament a través de 'Renda WEB' al site, i també es podrà confirmar directament. El programa PADRE.

-Codi de colors:

Que l'Agència Tributària et elabori un esborrany no vol dir que ho aprovi definitivament. Les dades es classificaran d'acord amb un codi de colors: les dades 'negres' són els que li consten a l'Agència Tributària i no li ofereixen dubtes. En aquest cas es podrà confirmar directament. Les dades 'blaus' (vindran així marcats en l'esborrany) no ofereixen dubtes, però requereixen una mica d'informació complementària.

Finalment es poden classificar altres dades com 'vermells': són dades que li consten a Hisenda, però sobre els quals demanarà informació detallada al contribuent.

– Es podrà fer des del mòbil o la tauleta:

Un dels avantatges del nou sistema 'Renda WEB' és que en fer-se les modificacions de dades i confirmacions en streaming, directament connectats a la seu electrònica de l'Agència Tributària, no cal baixar-se el programa PADRE i, per tant, no cal estar en un ordinador. Es podrà fer la declaració directament a través d'una tauleta o un smartphone.

Canvi en els tipus:

L'última reforma fiscal ha portat com a principal novetat una nova tarifa: els trams passen de set a cinc, el tipus mínim es queda en el 19%, i el màxim en el 46%. També es va modificar la tributació per a l'estalvi: abans tributaven al 19,5% (fins a 6.000 euros); 21,5% (entre 6.000 i 50.000); i al 23,5% (més de 50.000 euros). Baixen mig punt en tots els trams per quedar-se al 19%, 21% i 23%.

– Deduccions per a famílies:

Una altra de les novetats que poden beneficiar a amplis sectors de la població és la nova deducció per a famílies nombroses o amb discapacitats a càrrec. Una deducció de 1.200 euros a l'any (2.400 en el cas de famílies nombroses de categoria especial).

– Supressió de la deducció per lloguer d'habitatge habitual:

< p> Serà una sorpresa de les males per a molts contribuents … Això sí, de forma transitòria es seguirà aplicant en el cas de contractes signats abans de l'1 de gener de 2015, i sempre que el contribuent hagi tingut dret a la deducció amb anterioritat .

– Indemnitzacions per acomiadament:

Segueixen exemptes en la gran majoria dels casos: tan sols tributaran les que superin els 180.000 eros. Segons càlculs d'Hisenda el 99,9% de les indemnitzacions seguiran exemptes.