Quantcast

El consum d'energia disminueix un 4,6% al febrer

Al febrer el fuel domèstic ha disminuït en un 22,5% i l'electricitat en un 3,8%. Per la seva banda, la gasolina, amb un 14,9%, i el gasoil de locomoció, amb un 13,4%, han registrat variacions positives.

Pel que fa a les dades acumulades en els darrers dotze mesos, el consum d’energia ha estat de 274.216 TEP, és a dir, un 0,7% menys que en el mateix període de l'any anterior. En aquest sentit, destaquen les variacions positives de la gasolina (2,2%) i el gasoil de  locomoció (1,1%), mentre que el fuel domèstic ha disminuït un 6,1% i l'electricitat un 0,3%.

D'altra banda, el consum d’energia elèctrica al febrer ha estat de 59.304 Mwh, que es tradueix en una disminució del 3,8 % respecte al mateix mes de l'any anterior. Els segments que presenten variacions percentuals positives són estacions esquí, amb
un 24,8%, enllumenat públic, amb un 24,2% i administracions, amb un 15,8%. En canvi, l’únic segment que presenta una disminució és altres distribuïdores, amb un 20,9%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 547.830 Mwh, el que suposa una disminució del 0,3% respecte al període anterior. El segment de construcció i annexes ha registrat un augment del 13,6%, així com indústries, amb un 3,5%, i serveis financers, amb un 2,5%. En canvi, altres distribuïdores, amb un 3,5%, estacions esquí, amb un 1,5%, enllumenat públic, amb un 1,2%, i administracions, amb un 1,1%, presenten variacions negatives.