Quantcast

El Govern destina 30.000 euros als ajuts per realitzar estudis de tercer cicle

Poden optar als nous ajuts els estudiants de nacionalitat andorrana o els residents legalment establerts durant un període mínim de cinc anys, i que hagin finalitzat els estudis de segon cicle (màster) com a molt tard el 31 de desembre del 2016. Els ajuts són per a una dedicació exclusiva i tenen una durada màxima d'un any, tot i que es poden renovar fins a un màxim de dos anys, amb una durada total de tres anys. La dotació dels ajuts es concreta amb un import de 1.250 euros mensuals, fins a un màxim de 15.000 euros anuals.

El termini de presentació es tanca el 27 de maig del 2016. La convocatòria es publicarà al BOPA la setmana vinent. A partir d'aquell moment es podrà consultar el detall de la informació i les indicacions per presentar les sol·licituds a la pàgina web http://www.ensenyamentsuperior.ad/recerca.