Quantcast

El Govern crea la Comissio' Interministerial de Serveis Sociosanitaris

La comissió té com a funcions principals col·laborar en el desenvolupament del model i els serveis sociosanitaris, coordinar el desplegament i l'aplicació de la normativa sociosanitària en relació amb la normativa sanitària, proposar els aspectes relacionats amb el finançament sanitari dels serveis sociosanitaris, establir els protocols que permetin millorar la coordinació i la cooperació entre l'àmbit sociosanitari i l'àmbit sanitari, i intercanviar informació i elaborar propostes de millora sobre els serveis sociosanitaris i els serveis sanitaris.

Arran de la reestructuració ministerial que va produir la separació dels departaments d'Afers Socials i de Salut en dos ministeris diferents, les competències en matèria general d'atenció social i sociosanitària queden atribuïdes a la Secretaria d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, però per la «necessària coordinació amb el Ministeri de Salut» des del Govern s'ha cregut necessària la posada en marxa d'aquesta comissió.

Mitjançant el reglament aprovat aquest dimecres es crea i es regula el funcionament de la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris. Així, s'ha considerat necessària la participació, a més dels ministeris competents, del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària i de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, ateses les seves funcions en matèria sanitària i de protecció social. D'aquesta manera, la comissió queda formada per vuit membres: el ministre competent en matèria d'afers socials, el ministre competent en matèria de salut, o els alts càrrecs en qui deleguin aquesta funció, que n'exerceixen la presidència conjuntament; el secretari d'Estat competent en matèria d'afers socials o el director del Departament d'Afers Socials, el director o el director adjunt del Departament de Salut, el director general del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, el director de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i el cap de l'Àrea de Serveis Sociosanitaris.