Quantcast

Abans d'un mes Andorra sortirà de la situació de no conformitat de l'Agència Mundial Antidopatge

La Comissió Estatal Antidopatge ha celebrat aquest dilluns la seva darrera reunió abans que es derogui, un cop entri en vigor la Llei de creació de l'Agència Andorrana Antidopatge, que es preveu que sigui en les properes setmanes. El secretari d'Estat, Jordi Beal, ha explicat que un cop els coprínceps signin la llei es publicarà al BOPA i l'endemà entrarà en vigor, a continuació es convocarà el consell de l'Agència Andorrana Antidopatge i aprovarà el seu reglament en la primera sessió. Així doncs, es comunicarà a l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) i es procedirà a treure Andorra de la situació de no conformitat, i tot això es confia que sigui abans d'un mes.

Des del Ministeri d'Esports s'ha treballat intensament per aconseguir la regulació que s'exigeix a nivell internacional en matèria antidopatge, i tot i que Beal no l'ha considerat una llei complicada, ha assegurat que el procés ha sigut complex perquè calia defensar algunes especificitats del país.

El pressupost de l'agència per al 2017 és de 64.000 euros, més una part que no està pressupostada i que l'aportaran la resta de ministeris mitjançant diferents projectes. D'aquests, poc més de 30.000 euros es destinaran a la direcció executiva.

Beal ha insistit que l'Agència Andorrana Antidopatge serà independent del Govern, i serà qui s'encarregui dels programes nacionals de control, tant en competició com fora de les competicions. El cost de les proves antidopatge pot variar entre els 200 i 400 euros. En el cas de les competicions internacionals el programa de control es farà des de les federacions internacionals.