Quantcast

Un psicòleg oferirà una consulta ràpida als joves que visitin el Punt Jove del Parc Central

La reorganització del servei de Salut Mental del SAAS per fer l'assistència més accessible a la població i donar una cobertura més extensa suposa un seguit de novetats, entre les quals que es potenciarà una consulta ràpida per a adolescents al Punt Jove del Parc Central ja que s'ha detectat «un increment d'adolescents de totes les parròquies amb consum de tòxics i probable patologia mental associada». Portarà per nom Consulta Ràpida per a Adolescents en Crisi (CRAJ).

Així, des de Salut Mental s'aporten «unes hores de psicòleg especialitzat en adolescents, que atendrà la demanda de consultes dels adolescents i farà una valoració de la necessitat d'assistència per part de Salut Mental», alhora que donarà suport als professionals del Punt Jove. Així es reflecteix en la resposta que ha publicat el Butlletí del Consell General a una pregunta formulada per la consellera general de Socialdemocràcia i Progrés, Sílvia Bonet a l'Executiu sobre la contractació de 22 noves persones per a aquest servei de Salut Mental i els objectius que es persegueixien.

En la resposta es posa en relleu que també s'obrirà l'Hospital de Dia Infantojuvenil tots els dies de la setmana de 9 a 17 hores i que es posa en marxa un servei de rehabilitació comunitària d'adolescents que malgrat la seva estabilitat clínica no poden reincorporar-se a una activitat acadèmica o laboral normal arran de la mancança en habilitats cognitives i que facilitarà que no hagin de ser derivats a centres ubicats a l'estranger.

També es derivarà un psiquiatra de Salut Mental a l'assistència de la Unitat de Conductes Addictives. A més, es donarà cobertura a recursos externs a l'hospital com ara el Cedre o l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.

Llei de procediment judicials
D'altra banda, el Govern treballa en una modifcació puntual de la regulació relativa al judici de revisió que s'estableix en la Llei transitòria de procediments judicials «amb l'objectiu de complir íntegrament i en els seus propis termes la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)» en l'afer UTE Saur Vallnet contra Andorra. D'aquesta manera, es posa en relleu que el projecte de llei de modificació de l'esmentat text «s'entrarà a tràmit parlamentari en les properes setmanes», tal com consta en la resposta de l'Executiu a una altra pregunta formulada per Bonet.

D'aquesta manera, i pel que fa al compliment de la sentència per l'afer de la depuradora d'Anyós, des del Govern es posa en relleu que es va informar al Tribunal Europeu de Drets Humans que havia complert amb el pagament «de la satisfacció equitable» i que el demandant també tenia la possibilitat d'emprar les vies judicials internes per sotmetre l'afer davant el Tribunal Constitucional, de tal manera que pogués tornar a ser jutjat per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia amb una nova composició.

Tot i que des de l'Executiu es va considerar «que no calia prendre altres mesures» i el Servei d'Execucions del Tribunal de Drets Humans «no va aixecar objeccions» el Govern va promoure una modificació de la Llei qualificada de la justícia i de la Llei transitòria de procediments judicials «per al cas que en el futur altres casos jutjats pel TEDH i en què s’hagués constatat la vulneració d’un dret fonamental reconegut a la Convenció europea per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, requerissin la reobertura del procés judicial on s’hagués produït aquesta vulneració» i així es van fixar les normes aplicables a un judici de revisió que dimanés de les decisions definitives del TEDH. Tot i aquests canvis, tal com s'esmenta en la resposta, el TEDH recomana que aquest judici de revisió sigui aplicable, també, a les decisions anteriors a la modificació de la llei de procediments judicials i que estiguessin en tràmit d'execució i sota la supervisió o seguiment del Comitè de Ministres del Consell d'Europa i ara la modificació que es farà va en aquest sentit.