Quantcast

320 mil famílies catalanes tenen problemes per pagar els subministraments bàsics

La seu d'Endesa a la Gran Via de Barcelona ha estat ocupada per ciutadans que no entenen com es produeixen els talls de llum de manera reiterad a a casa per no haver pagat factures c ros corresponents a mesos ja vençuts .

Aquests ciutadans pertanyen al col·lectiu que en el seu moment va elaborar la iniciativa legislativa popular que va acabar desencadenand o la llei sobre la habitatge i la pobresa energètica.

Denuncien que hi ha més de 320 mil famílies catalanes que tenen problemes per pagar el subministrament de la llum.

els activistes s'han comportat pacíficament, han portat a terme un precinte simbòlic amb cintes adhesives i han trencat els fullets PROPAGANDÍSTIC us que es trobaven en el mobiliari de la seu central d'Endesa .

els portaveus de les famílies damnificada s han detallat que els talls es produeixen de forma arbitrària i quan menys s'ho esperen les famílies afectades. A més, urgeixen a trobar solucions perquè la problemàtica va a més. La crisi econòmica lluny de desaparèixer continua enviand o a l'atur a milers de persones mentre altres tanta s tenen treballs precaris.

La plataforma Aliança contra la Pobresa energétic a ha assegurat que en l'última dècada el preu de la llum s'ha incrementat fins al 83% i el de l'aigua un 66%. Els sous lluny d'arribar a aquests augments o bé s'han congelat o bé han desaparegut per a moltes famílies on ja no hi ha cap dels membres que treballi i, a més, s'han esgotat les prestacions socials

Alguns dels afectats han relatat com actua Endesa . Afirma que se succeeixen els missatges al mòbil en què avisa de l'inici del tràmit de suspensió de subministrament i s'indica la forma en què es pot efectuar el pagament.

Aquestes persones reben a un mateix dia fins a tres missatges advertint de la suspensió del subministrament.

els operaris d'Endesa tenen la capacitat per entrar en els departaments en què estan ubicats els comptadors dels veïns i, quan ho decideixen els seus superiors, es porten els comptadors deixant sense resposta a aquestes persones.

Endesa ha replicat a aquesta plataforma que en cap cas opta per tallar la llum a les famílies que presenten un informe de vulnerabilitat.