Quantcast

Foment constata que el cost de l'energia resta competitivitat a la indústria

Un informe presentat a Foment del Treball confirma que la practica totalitat de les empreses avaluen el sobrecooste de l'energia els resta COMPETITIVITAT d respecte als seus competidors internacionals.

Aquestes empreses han elaborat estratègies per reduir aquest impacte i, en nou de cada deu casos, no contemplen acollir-se al fenomen de la deslocalització.: portar els seus negocis a territoris amb millors condicions econòmiques per seus interessos.

El 92% d'aquestes empreses assegura que no té la intenció de desplaçar la seva producció o part de la mateixa a territoris més competitius. D'aquesta manera, opten per altres alternatives com explorar la possibilitat d'adherir-se a les plataformes de compra, un 31 %, i externalitzar els serveis de gestió energètica, un 20%.

la deslocalització de l'activitat és només una opció, afirmen que ni senzilla ni deseabl i, per al 6% de la s empreses consultades; el 80% d'aquestes són grans empreses.

Per a les petites i mitjana s empreses domina més el risc de desaparèixer del mercat c om a conseqüència del factor energia. < / p>

El 71% de les empreses enquestades preveu realitzar un canvi tecnològic en els propers cinc anys orientant a millorar la intensitat energ ètica de l'empresa si es donen les condicions d'estabilitat normativa necessàries per a la projecció a mig termini.

la factura energètica acaba per paralitzar les noves inversions.

la patronal catalana ha presentat els resultats d'una enquesta realitzada entre directius del sector industrial i serveis amb l'objectiu de conèixer fins quin punt el cost de l'energia de determinar en el futur les decisions de les empreses pel que fa a la gestió de la factura energètica.

Els directius consideren que l'actual regulació és precipitada , motivada exclusivament per raons financeres i dissenyada en un context de crisi econòmica profunda.

Foment reivindica que el canvi del model regulador és fonamental per a la indústria .